Välkommen till Fjärilstigens samfällighetsförening!
Medlemmar i föreningen äger fastigheterna med adress Fjärilstigen 66 till 147.

Här hittar du information om vår förening. Namn: Fjärilen 1
Org.nr: 717905-7471
Adress: Fjärilstigens
samfällighetsförening
Fjärilstigen 164
144 42 Rönninge

Pg-nummer 64 60 04-2.
E-postadress: 
samfallighet.fjarilen@gmail.com

Nyheter

Grannsamverka!
I mars utsattes ett hus för inbrott i Salem, även denna gång på Snickarstigen.
I Nykvarn har inga inbrott eller inbrottsförsök rapporterats på hela 2024.

Några tips:
• Ha godkända lås på ytter-dörr, balkong- och altandörr. Lås alla lås när du lämnar hemmet, även för korta stunder.
● Stäng och regla fönster. Sätt lås på lågt placerade fönster.
• Plocka undan  verktyg som kan användas för inbrott och lås stegar.
● Ta bort växtlighet nära huset
● Installera utomhusbelysning med rörelsevakt. Gärna mot ytterdörr, altandörr och lågt sittande fönster.
• Sätt timer så att radion  och lampor för oregelbunden tidsinställning
• Berätta för grannarna om du ska resa bort. Upplys dem om det är någon som ska ha tillgång till din bostad eller ta hand om posten. Dra inte för gardinerna. 
• Förvara stöldbegärlig egendom som smycken, pass, pengar, läsplattor på ett betryggande sätt. 
• Stöldskyddsmärk värde-föremål med t.ex. märk-DNA och fotografera eller filma dina värdesaker. Glöm inte att skriva upp tillverknings-nummer/ram-nummer/IMEI-nummer.

Facit för 2023
Antalet inbrott sjönk i lokal- området i stort, framför allt i Södertälje kommun. Nykvarns kommun hade endast tre inbrott på hela året. Tyvärr hade Salems kommun 33 inbrott eller försök till inbrott vilket är en ökning efter 2022 års rekordlåga nivåer. I ett längre perspektiv, om man ser tillbaka på de senaste 10 åren, är det dock fortfarande en kraftig minskning, då snittet har legat på nästan det dubbla, cirka 60 per år.

Få bostadsinbrott 2022
Facit för 2022  i Salem var​ ​​totalt ​16​ ​​bostadsinbrott. Det är den ​lägsta års​siffran på över 15 år och nästan ​en halvering jämfört med året innan, då det redan skett en avsevärd minskning av inbrott - från 85 år 2020 till 30 år 2021. 

Brottsförebyggande tips
Fortsatt vakenhhet, reagera nyfiket, "konfrontera" okända, rapportera  misstänkta iakttagelser eller om okända fordon omotiverat rör sig i området, 


"Samverkan mot brott" har instruktionsfilmer om bland annat Fönster, Fönsterdörrar och Värdeförvaring.
Kom ihåg att följa de brotts-förebyggande råden.
 Läs mer

Klicka på bilden Klicka på bilden


SÄKERT HEMMA

Aktuella händelser

Majbrasan 
Rigge Tjärnberg och flera medhjälpare fick i år jobba hårt för att vi skulle kunna samlas vid en traditionsenlig majbrasa. Varmt tack till er som arbetade, som vaktade och som städade så snyggt!

Städdagen 27 april
Tack till det 60-tal tappra medlemmar som trotsade morgonregn och kyligt väder på städdagen. 
Särskilt tack till Emma Burke och Robin Hollingworth som drog ett jättelass när det gällde samordningen av städdagen och till grillmästaren Daniel Häggqvist!


Årsmöte 25 mars
Ett 40-tal personer deltog i årsmötet, som föregicks av informa- tion om befintlig el- installation och om planerna på att införa laddstruktur i området. Årsmötesprotokollet har skickats till alla medlemmar. Det finns också att läsa här.

Garageplatser
En lista finns inlagd på medlemssidorna över   garageplatser, carportplatser och reserverade P-platser. 

Medlemslistan uppdaterad
Billistan uppdaterad 
Meddela eventuella ändringar till Webmaster!

Du kan hitta tidigare meddelanden   >HÄR<