Välkommen till Fjärilstigens samfällighetsförening!
Medlemmar i föreningen är alla ägare till fastigheterna med adress Fjärilstigen 66 till 147.

Här hittar du information om vår förening. Namn: Fjärilen 1
Org.nr: 717905-7471
Adress: Fjärilstigens
samfällighetsförening
Fjärilstigen 164
144 42 Rönninge

Pg-nummer 64 60 04-2.
E-postadress: 
samfallighet.fjarilen@gmail.com

Nyheter

Grannsamverka!
Polisens uppger att det i januari 2023 begicks två bostadsinbrott i Salem, på Fjärilstigen respektive Domherrestigen. I februari var det ett inbrott i en lägenhet på Mosshagestigen.
Tyvärr sker en ökning av bedrägerier, såväl inom polisområdet som i Sverige i övrigt. Polisen har just nu en pågående kampanj där ett vykort med information går ut till alla över 70 år.

Få bostadsinbrott 2022
Facit för 2022 för bostads-inbrott i vårt polisområde visar att i Salem gjordes​ ​​totalt ​16​ ​​bostadsinbrott. Det är den ​lägsta års​siffran på över 15 år och nästan ​en halvering av antalet​ ​​bostadsinbrott​ ​jämfört med året innan, då det redan skett en avsevärd minskning av inbrott - från 85 år 2020 till 30 2021. 

Brottsförebyggande tips
Hjälp till att hålla koll på varandras bostäder för det är allas vår gemensamma ansträngning i området som blir den starkt bidragande orsaken till om brottssiffrona ska kunna hållas ner på en låg nivå. Fortsatt vakenhet och att ni också reagerar och nyfiket ”konfronterar” okända människor på gatan, att ni registrerar och även rapporterar misstänkta iakttagelser av dessa obehöriga personer eller om okända fordon som omotiverat rör sig i villaområdet, att ni reagerar på höga ovanliga ljud i trapphus etc. 
Tips från polisen:
● Belysning ute som tänds vid rörelser kan avskräcka tjuvar
● Larm är avskräckande
● Förvarar smycken säkert. Tjuvar letar först i lådor och i bad- och sovrum.
● Förstärk fönster och entrédörrar.


Bildelsstölderna har minskade något jämfört med 2021.
Tips från polisen:
Polisen föreslår flera brottsförebyggande åtgärder:
● Parkera bil på upplyst plats, helst i garage
● Ha larm på bilen som reagerar när bilen lutas
● DNA-märk stöldbegärliga delar för att underlätta spårning
● Använd rattkrycka för att försvåra att bilen flyttas
● Har du redan drabbats? Risken är hög att tjuvarna återvänder efter en tid när bildelarna ersatts 
● Tillkalla polis snabbast möjligt, allra helst så att polisen kan ta tjuvarna på bar gärning.


Polisen hänvisar till "Samverkan mot brott" som har instruktions-filmer om bland annat Fönster, Fönsterdörrar och Värdeförvaring.
Kom ihåg att följa de brotts-förebyggande råden.
 Läs mer

Klicka på bilden Klicka på bilden


SÄKERT HEMMA
Klicka på bilden och surfa runt med hjälp av länkarna du hittar. Här finns grannsamverkan, om att förebygga inbrott och brand och annan information om säkerhet. 

Aktuella händelser

Vårstädningen 2023
äger rum 22 april.
Information kommer att skickas till alla i god tid före dess.

Årsmötet 2023 

besöktes av 30 personer från 24 fastigheter. Mötet beslutade att medlemsavgiften lämnas oför- ändrad. Mötesprotokollet har skickats till alla medlemmar. Det kan också läsas här.


Bytet av vattenmätare
är klart. Medlemmarna behöver inte längre lämna in vatten-mätaruppgifter till styrelsen.


Uppdatering kabel-TV
Fber är indragen i alla hus. 
Det går också bra att använda Com Hems (numera Tele2) tre hål i väggen via vår kopparkabel för att se på TV. Kanalpaketet består av SVT:s kanaler samt kanal 4 och 6. Vi betalar inget för detta. 

7-dagarsskylt!
Observera att man får parkera max sju dagar i ett sträck på våra P-platser. Behöver man stå längre, meddelar man styrelsen! Avställda bilar ska bort!

Garageplatser
En lista finns inlagd på medlemssidorna över alla garageplatser, carportplatser och reserverade P-platser. 

Läs vår policy - slipp böter!
Läs vår policy - slipp böter!

Medlemslistan uppdaterad
Billistan uppdaterad 
Meddela eventuella ändringar till Webmaster!

Du kan hitta tidigare meddelanden   >HÄR<