Välkommen till Fjärilstigens samfällighetsförening!
Medlemmar i föreningen är alla ägare till fastigheterna med adress Fjärilstigen 66 till 147.

Här hittar du information om vår förening. Namn: Fjärilen 1
Org.nr: 717905-7471
Adress: Fjärilstigens
samfällighetsförening
Fjärilstigen 164
144 42 Rönninge

Pg-nummer 64 60 04-2.
E-postadress: 
samfallighet.fjarilen@gmail.com

Nyheter

Grannsamverka!
I Salems kommun gjordes endast ett inbrott i februari, denna gång på Tvillingvägen. Tjuvarna gick in genom balkongdörren, vilket fortsatt verkar vara det vanligaste tillvägagångssättet. Inbrottet upptäcktes av hantverkare som arbetade i bostaden. Inbrotten sker fortsatt på dags- och kvällstid.
De flesta av alla inbrott i hela polisområdet har skett i fritidshus. Antalet inbrott minskar dock och enligt polisen kan en anledning vara att polisen låst in flera kända tjuvar. Polisen pekar också på det viktiga arbete som görs inom ramen för grannsamverkan: Det har hänt flera gånger att grannar konfronterat okända bilar och personer, som då lämnat platsen och inte återvänt.
Inbrott 2020
Polisens facit från 2020 visar  att det tyvärr var en ökning av antalet inbrott i vår kommun, samtidigt som antalet inbrott minskade i Sverige som helhet. 
Inbrott i Salem senaste åren:
2017 2018 2019 2020                        56    67     48    69
Som vanligt uppmanas vi att hålla koll på varandras bostäder och fortsatt vara vakna och gärna ”konfrontera” okända människor i området. Registrera och rapportera iakttagelser av obehöriga personer eller om okända fordon omotiverat rör sig i området.
Kontaktperson för Grannsamverkan i Salem är Richard Buske richard.buske@salem.se 
Tel. 08 - 532 598 37

Polisen hänvisar till "Samverkan mot brott" som har instruktions-filmer om bland annat Fönster, Fönsterdörrar och Värdeförvaring.
Kom ihåg att följa de brotts-förebyggande råden.
Var uppmärksam på främmande personer och fordon i området.
 Läs mer

Klicka på bilden Klicka på bilden


SÄKERT HEMMA
Klicka på bilden och surfa runt med hjälp av länkarna du hittar. Här finns grannsamverkan, om att förebygga inbrott och brand och annan information om säkerhet. 

Aktuella händelser

Årsmöte 14 april
Styrelsen har beslutat att erbjuda alla medlemmar möjligheten att utöva sin rösträtt per post med hjälp av röstkort. Inga in- vändningar har rests.
Även valberedningens förslag till ny styrelse har sänts ut i förväg. Övriga handlingar till årsmötet skickades ut 8 april. Ett röstkort i hårdkopia har lagts i alla postlådor. Årsmöteshandlingarna finns också att läsa här.


Vårstädning 2021
Vi vårstädar lördag 17 april med start kl 9. Boka in redan nu, så ni slipper få förhinder just den dagen!
Arbetet samordnas av husen 66 till 81.
Stor container är beställd.

Nya plasttak på garagen
Arbetet med att byta ut plasttaken på carport och tre garagelängor är nu avslutat.

Bytet av vattenmätare
är nu klart.  Medlemmarna behöver inte längre lämna in vattenmätaruppgifter till styrelsen.

Snöröjningen i vinter
Styrelsen har avslutat kontraktet med snöröjaren,  Trädgårdsprakt i Södertälje.


Uppdatering kabel-TV
Som tidigare meddelats är fibern  klar för användning i alla hus. 
 Det går också bra att fortsätta med Com Hems tre hål i väggen via vår kopparkabel fram till årsskiftet.
 Även efter årsskiftet kommer det att gå att fortsätta använda kopparkabeln för att se på TV. Men Com Hems kanalpaket kommer då att bantas ner till SVT:s kanaler, kanal 4 och 6. Vi betalar inget för detta.
 Kontakta Stefan Kallstenius, tel 070-519 85 50, om ni har frågor kring fibern eller Com Hem. Eller använd kontaktformuläret här på hemsidan. (Uppdaterat 30 okt -20)


Ett informationsblad
har skickats ut med e-post. 
Det kan också läsas här!

7-dagarsskylt!
Observera att man får parkera max sju dagar i ett sträck på våra P-platser. Behöver man stå längre, meddelar man styrelsen! Avställda bilar ska bort!

Garageplatser
En lista finns inlagd på medlemssidorna över alla garageplatser, carportplatser och reserverade P-platser. 

Läs vår policy - slipp böter!
Läs vår policy - slipp böter!

Medlemslistan uppdaterad
Billistan uppdaterad 
Meddela eventuella ändringar till Webmaster!

Du kan hitta tidigare meddelanden   >HÄR<