Välkommen till Fjärilstigens samfällighetsförening!
Medlemmar i föreningen är alla ägare till fastigheterna med adress Fjärilstigen 66 till 147.

Här hittar du information om vår förening. Namn: Fjärilen 1
Org.nr: 717905-7471
Adress: Fjärilstigens
samfällighetsförening
Fjärilstigen 164
144 42 Rönninge

Pg-nummer 64 60 04-2.
E-postadress: 
samfallighet.fjarilen@gmail.com

Nyheter

Grannsamverka!
Under oktober minskade bostadsinbrotten ytterligare. I Salem gjordes enbart ett försök till inbrott, inga fullbordade inbrott rapporterades.
  Tips för att undvika inbrott
● Ha godkända lås på ytter-dörr, balkong- och altandörr.
● Stäng och regla fönster. Sätt lås på lågt placerade fönster.
● Ha timer på lamporna
● Dra inte för gardiner 
● Be grannen ta hand om posten om du är bortrest 
● Ta bort växtlighet nära huset så att tjuven inte kan ta sig in i skydd av den
● Om du har stege utomhus, se till att den är fastlåst
● Installera utomhusbelysning med rörelsevakt. Gärna mot ytterdörr, altandörr och lågt sittande fönster.

Få bostadsinbrott 2022
Facit för 2022  i Salem var​ ​​totalt ​16​ ​​bostadsinbrott. Det är den ​lägsta års​siffran på över 15 år och nästan ​en halvering jämfört med året innan, då det redan skett en avsevärd minskning av inbrott - från 85 år 2020 till 30 år 2021. 

Brottsförebyggande tips
Fortsatt vakenhhet, reagera nyfiket, "konfrontera" okända, rapportera  misstänkta iakttagelser eller om okända fordon omotiverat rör sig i området, 


Bildelsstölderna har minskade något jämfört med 2021.
Tips från polisen:
Polisen föreslår flera brottsförebyggande åtgärder:
● Parkera bil på upplyst plats, helst i garage
● Ha larm på bilen som reagerar när bilen lutas
● DNA-märk stöldbegärliga delar för att underlätta spårning
● Använd rattkrycka för att försvåra att bilen flyttas
● Har du redan drabbats? Risken är hög att tjuvarna återvänder efter en tid när bildelarna ersatts 
● Tillkalla polis snabbast möjligt, allra helst så att polisen kan ta tjuvarna på bar gärning.


Polisen hänvisar till "Samverkan mot brott" som har instruktions-filmer om bland annat Fönster, Fönsterdörrar och Värdeförvaring.
Kom ihåg att följa de brotts-förebyggande råden.
 Läs mer

Klicka på bilden Klicka på bilden


SÄKERT HEMMA
Klicka på bilden och surfa runt med hjälp av länkarna du hittar. Här finns grannsamverkan, om att förebygga inbrott och brand och annan information om säkerhet. 

Aktuella händelser

Höststädning 2023
60 personer från 50 hushåll trotsade den kalla vinden och gick ut och jobbade på städdagen. Tack alla tappra som ställde upp!
Ett särskilt tack till dem i hus 66 - 81 som såg till att vi fick kaffe, kaka och väldigt god lammkorv!


Majbrasa
Tack till Christer Lundholm och Rigge Tjärnberg, som gjorde att vi kunde glädjas åt en valborgsmässoeld även i år!


Vårstädningen
Tack alla som var ute i det strålande vädret på städdagen och gjorde jättefint på området!
Totalt var vi över 75 personer från 54 hushåll.
Varmt tack till de boende på Berget under ledning av städsamordningsgeneralen Lena Seger för utmärkt samordning och god  mat och dryck. 


Årsmötet 2023 
besöktes av 30 personer från 24 fastigheter. Mötet beslutade att medlemsavgiften lämnas oför- ändrad. Mötesprotokollet har skickats till alla medlemmar. Det kan också läsas här.


Bytet av vattenmätare
är klart. Medlemmarna behöver inte längre lämna in vatten-mätaruppgifter till styrelsen.


Uppdatering kabel-TV
Fiber är indragen i alla hus. 
Det går också bra att använda Com Hems (numera Tele2) tre hål i väggen via vår kopparkabel för att se på TV. Kanalpaketet består av SVT:s kanaler samt kanal 4 och 6. Vi betalar inget för detta. 

7-dagarsskylt!
Observera att man får parkera max sju dagar i ett sträck på våra P-platser. Behöver du mer tid, meddela styrelsen!
Avställda bilar får inte stå på våra P-platser!


Garageplatser
En lista finns inlagd på medlemssidorna över alla garageplatser, carportplatser och reserverade P-platser. 

Läs vår policy - slipp böter!
Läs vår policy - slipp böter!

Medlemslistan uppdaterad
Billistan uppdaterad 
Meddela eventuella ändringar till Webmaster!

Du kan hitta tidigare meddelanden   >HÄR<