Välkommen till Fjärilstigens samfällighetsförening!
Medlemmar i föreningen äger fastigheterna med adress Fjärilstigen 66 till 147.

Här hittar du information om vår förening. Namn: Fjärilen 1
Org.nr: 717905-7471
Adress: Fjärilstigens
samfällighetsförening
Fjärilstigen 164
144 42 Rönninge

Pg-nummer 64 60 04-2.
E-postadress: 
samfallighet.fjarilen@gmail.com

Nyheter

Grannsamverka!
I mars utsattes ett hus för inbrott i Salem, även denna gång på Snickarstigen.
I Nykvarn har inga inbrott eller inbrottsförsök rapporterats på hela 2024.

Några tips:
• Lås alla lås när du lämnar hemmet, även för korta stunder.
• Plocka undan stegar och verktyg som kan användas för inbrott.
• Sätt timer så att radion får oregelbunden tidsinställning.
• Berätta för grannarna om du ska resa bort, så de kan ha koll på din bostad. Upplys dem även om det är någon som ska ha tillgång till din bostad under bortavaron.
• Förvara stöldbegärlig egendom som smycken, pass, pengar, läsplattor på ett betryggande sätt. 
• Stöldskyddsmärk värde-föremål med t.ex. märk-DNA och fotografera eller filma dina värdesaker. Glöm inte att skriva upp tillverknings-nummer/ram-nummer/IMEI-nummer.
  Tips för att undvika inbrott
● Ha godkända lås på ytter-dörr, balkong- och altandörr.
● Stäng och regla fönster. Sätt lås på lågt placerade fönster.
● Ha timer på lamporna
● Dra inte för gardiner 
● Be grannen ta hand om posten om du är bortrest 
● Ta bort växtlighet nära huset
● Se till att stege utomhus är fastlåst
● Installera utomhusbelysning med rörelsevakt. Gärna mot ytterdörr, altandörr och lågt sittande fönster.

Facit för 2023
Antalet inbrott sjönk i lokal- området i stort, framför allt i Södertälje kommun. Nykvarns kommun hade endast tre inbrott på hela året. Tyvärr hade Salems kommun 33 inbrott eller försök till inbrott vilket är en ökning efter 2022 års rekordlåga nivåer. I ett längre perspektiv, om man ser tillbaka på de senaste 10 åren, är det dock fortfarande en kraftig minskning, då snittet har legat på nästan det dubbla, cirka 60 per år.

Få bostadsinbrott 2022
Facit för 2022  i Salem var​ ​​totalt ​16​ ​​bostadsinbrott. Det är den ​lägsta års​siffran på över 15 år och nästan ​en halvering jämfört med året innan, då det redan skett en avsevärd minskning av inbrott - från 85 år 2020 till 30 år 2021. 

Brottsförebyggande tips
Fortsatt vakenhhet, reagera nyfiket, "konfrontera" okända, rapportera  misstänkta iakttagelser eller om okända fordon omotiverat rör sig i området, 


"Samverkan mot brott" har instruktionsfilmer om bland annat Fönster, Fönsterdörrar och Värdeförvaring.
Kom ihåg att följa de brotts-förebyggande råden.
 Läs mer

Klicka på bilden Klicka på bilden


SÄKERT HEMMA

Aktuella händelser

Städdag 27 april!
Grövre trädgårdsavfall läggs på majbrasan, och löv, gräs och jord i den container, som är betälld till städningen.
Samordnare är husen 82 - 97 under ledning av Emma Burke!
I fjol var vi över 75 personer som vårstädade. Låt oss slå det rekordet i år! 


Majbrasa 30 april
Traditionsenlig brasa blir det även i år, tack vare Rigge Tjärnberg, Christer Lundholm och Mikael Sundsjöö.

Årsmöte 25 mars
Ett 40-tal personer deltog i årsmötet, som föregicks av informa- tion om befintlig el- installation och om planerna på att införa laddstruktur i området. Årsmötesprotokollet har skickats till alla medlemmar. Det finns också att läsa här.


Höststädning 2023
60 personer från 50 hushåll trotsade den kalla vinden och gick ut och jobbade på städ-dagen. Tack alla tappra som ställde upp!

Garageplatser
En lista finns inlagd på medlemssidorna över   garageplatser, carportplatser och reserverade P-platser. 

Medlemslistan uppdaterad
Billistan uppdaterad 
Meddela eventuella ändringar till Webmaster!

Du kan hitta tidigare meddelanden   >HÄR<