Ordförande
Namn: Birgitta Ling, Fjärilstigen 67
E-post: birgittaling@hotmail.com

Telefon: 08-532 530 15
Mobil:   0761-61 87 61

Birgitta omvaldes till ordförande på ett år på årsmötet 2022. 
Ansvarsområden:  Webmaster och ansvarig utgivare för hemsidan

Vice ordförande
Namn:    Mats Mellin, Fjärilstigen 88
E-post:   melleman73@gmail.com
Telefon:  

Mats omvaldes till ledamot på två år på årsmötet 2021.

Kassör
Namn: Stefan Kallstenius, Fjärilstigen 66
E-post: st.kallstenius@telia.com 

Mobil: 070-519 85 50
Stefan omvaldes till ordinarie ledamot på två år på årsmötet 2022. 
Ansvarsområden: Ekonomi, bokslut                             

Sekreterare
Namn:   Veronica Nylund, Fjärilstigen 132
E-post:  veran.u@hotmail.com
Telefon

Veronica valdes till ordinarie ledamot på två år på årsmötet 2021. 

Ordinarie ledamot
Namn:    Niklas Didon, Fjärilstigen 100
E-post:   niklas8900@gmail.com
Telefon:  08-532 529 97  
Niklas omvaldes till ordinarie ledamot på två år på årsmötet 2022
Ansvarsområde:  Samordnare för garage- och förrådsunderhåll. Samordnar frågor om avloppsledninger och snöröjning.

Suppleant
Namn:   Ann-Sofie Sundsjöö, Fjärilstigen 109
E-post: postol81@yahoo.se
Telefon
Mobil:    
Ann-Sofie omvaldes till suppleant på ett år på årsmötet 2022

Suppleant
Namn:  Akkad Shaba
E-post: 

Telefon
Mobil:   
Akkad nyvaldes till suppleant på ett år på årsmötet 2022. 

Revisorer
Lena Seger och Hans Johansson
Revisorssuppleant: Joachim Zeising

Valberedning
Per Pondman Wästberg

Kontakta styrelsen