Majbrasa på Valborg
Valborgsmässoafton firar vi med en stor majbrasa om frivilliga arrangörer ställer upp.
Styrelsen engagerar sig inte direkt  i organisationen av valborgsmässofirandet. 
   Finns det inga frivilliga som håller i aktiviteterna ställs majbrasan in.
   Om inget annat beslutas på stämman, ordnar de som vill majbrasa och aktiviteter. De utser då själva arbetsgrupper och meddelar i god tid initiativet till styrelsen för beslut. Se nedan lista på arbetsuppgifter för eldnings- respektive trivselgrupp.
   Trivselgruppen väljer om de vill ordna tävlingar, lotterier och korv och läsk för yngre och äldre.
   De ansvariga för eldningsgruppen måste se till att instruktionerna följs.

Arbetsuppgifter för eldningsgrupp
I god tid före valborgsmässoafton:
 • Ansök om eldningstillstånd senast 3 veckor före sista april. Bevaka att tillståndet kommer.
 • Anslå - på anslagstavlan eller på annat lämpligt sätt - vad som får läggas på brasan och brasans maximala omfång.
 • Beställ container att lasta aska i.
 • Annonsera brasan och andra aktiviteter.
 • Kontrollera att brandslangen är i gott skick.

Någon dag före valborgsmässoafton
 • Rensa ut olämpligt material (se brasregler nedan).
 • Se till att brasan inte är för stor, för utbredd, för nära hus osv.
 • Se till att brandvakt finns hela tiden tills brasan är släckt.

Under valborgsmässoafton
 • Anslut vattenuttagsstos och se till att brandslang finns i beredskap
 • Ordna med vattenbegjutning av området kring brasan, om nödvändigt

Efter valborgsmässoafton
 • Se till att brandslangen torkar och sätt in den i förrådet tillsammans med vattenuttagsstosen.
 • Lasta askan, så snart den svalnat, i en container och städa eldningsplatsen.

Övrigt
Följ villkoren i eldningstillståndet
Om eldning inte kunnat ske, ombesörj att den kan ske säkert vid senare tillfälle eller att brasan fraktas bort.

Arbetsuppgifter för trivselgrupp
 • Ordna priser till tävlingar, bingopromenader osv
 • Ordna bandyturneringar för barn resp vuxna
 • Ordna tipspromenad för barn resp vuxna
 • Ordna lottförsäljning
 • Ordna sånghäften
 • Tillsammans med eldningsgruppen annonsera brasan och andra aktiviteter
 • Se till att utrustning ställs tillbaka i sina förråd

Läs nedan om vilka krav som finns för att vi ska få tillstånd att elda.

Vad får man lägga på brasan?

Kvistar och rent omålat virke får läggas på brasan, dock tidigast tre veckor före 30 april, enligt kommunens beslut.

Vad får man inte lägga på brasan?

Löv, papper och plast kan flyga iväg och orsaka eldsvåda. Det kan också bilda miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen.

De som ansvarar för brasan städar också bort rester och aska. Men om du som inte ansvarar för brasan erbjuder dig att hjälpa till, tackar de säkert inte nej!