Välkommen till Fjärilstigens samfällighetsförening!
Medlemmar i föreningen är alla ägare till fastigheterna med adress Fjärilstigen 66 till 147.

Här hittar du information om vår förening. Namn: Fjärilen 1
Org.nr: 717905-7471
Adress: Fjärilstigens
samfällighetsförening
Fjärilstigen 164
144 42 Rönninge

Pg-nummer 64 60 04-2.
E-postadress: 
samfallighet.fjarilen@gmail.com

Nyheter

Grannsamverka!
Bostadsinbrott
Under april 2022 var det glädjande nog fortfarande inga inbrott eller försök till inbrott i bostäder i Salems kommun. 
En av Polisens förklaringar till kraftigt minskade bostads-inbrott i lokalpolisområdet är en väl fungerande Grannsamverkan.
Tips från polisen:
● Belysning ute som tänds vid rörelser kan avskräcka tjuvar
● Larm är avskräckande
● Förvarar smycken säkert. Tjuvar letar först i lådor och i bad- och sovrum.
● Förstärk fönster och entrédörrar.
Andra inbrott
När det gäller andra typer av
inbrott, till exempel i källare, vind, garage, byggarbets-platser och verkstäder hade Salem tre sådana inbrott i april jämfört med 114 vid samma tid förra året.
Bildelsstölder
Bildelsstölder är ett stort problem i Södertälje. Salem är också drabbat men i avsevärt mindre omfattning. 2021 var ett rekordår med nästan en dubblering av bilddelsstölderna i polisområdet jämfört med 2020. Även i år fortsätter dessa stölder att öka. I Salem anmäldes i mars 29 sådana stölder. Det är främst katalysatorer som stjäls i syfte att komma åt de ädelmetaller som finns i katalysatorer. Dessa säljs sedan på den svarta marknaden. Toyota Prius är en bilmodell som ofta drabbas. Även radio- och navigationssystem och rattar är eftertraktade.
Polisen föreslår flera brottsförebyggande åtgärder:
● Parkera bil på upplyst plats, helst i garage
● Ha larm på bilen som reagerar när bilen lutas
● DNA-märk stöldbegärliga delar för att underlätta spårning
● Använd rattkrycka för att försvåra att bilen flyttas
● Fundera på möjligheter att starta nattvandringar inom ramen för grannsamverkan
● Har du redan drabbats? Risken är hög att tjuvarna återvänder efter en tid när bildelarna ersatts 
● Tillkalla polis snabbast möjligt, allra helst så att polisen kan ta tjuvarna på bar gärning.

Inbrott 2021
Bostadsinbrotten minskade under 2021 i hela lokalpolisområdet. 
Salem hade det lägsta antalet på 15 år, då inbrotten sjönk med 66 proc jämfört med 2020.
I december begicks ett inbrott i Salem. Denna gång i villa på Barrtorpsvägen.
Eftersom många av inbrotten sker kl 16-18 på dagen - när folk lämnar och hämtar på förskola eller har andra aktiviteter. - manar polisen oss att vara extra uppmärksamma runt dessa tider.


Inbrott 2020
Polisens facit från 2020 visar en ökning av antalet inbrott i vår kommun, samtidigt som antalet inbrott minskade i Sverige. 
Inbrott i Salem senaste åren:
2017 2018 2019 2020                        56    67     48    69
Som vanligt uppmanas vi att hålla koll på varandras bostäder och gärna ”konfrontera” okända människor i området. Registrera och rapportera iakttagelser av obehöriga personer eller om okända fordon omotiverat rör sig i området.
Kontaktperson för Grannsamverkan i Salem är Richard Buske richard.buske@salem.se 
Tel. 08 - 532 598 37

Polisen hänvisar till "Samverkan mot brott" som har instruktions-filmer om bland annat Fönster, Fönsterdörrar och Värdeförvaring.
Kom ihåg att följa de brotts-förebyggande råden.
 Läs mer

Klicka på bilden Klicka på bilden


SÄKERT HEMMA
Klicka på bilden och surfa runt med hjälp av länkarna du hittar. Här finns grannsamverkan, om att förebygga inbrott och brand och annan information om säkerhet. 

Aktuella händelser

Vårstädning 24 april
Glädjande många ställde upp på städdagen och mycket blev gjort. Nu återstår en del målning som förhoppningsvis kan göras i sommar.

Gräsklippning 2022
Ansvariga denna sommar är husen 66 - 85. Särskilt schema finns som visar vem som klipper varje vecka.

Årsmöte 16 mars 2022

24 hushåll fanns representerade på stämman. Protokoll har mailats ut till alla medlemmar.

Ett informationsbrev skickades i december till alla hushåll. Läs brevet här

Tack till alla cirka 60 peroner från drygt 40 hushåll som deltog i höststädningen!
Och tack till ansvariga hus 82 - 97 för god samordning!


Sommarinformation

Ett nyhetsbrev skickades ut till alla medlemmar 6 juni. Du kan också läsa det här.

Gräsklippningen
sköttes denna sommar av hus 86 - 105.  

Tack alla som städade
17 april! Vi fick mycket gjort, men alla ni som hade förhinder  kan göra en insats efter städdagen. Det finns mycket som ska målas på området. Meddela styrelsen när du kan ställa upp!


Årsmötet 14 april
Stämman genomfördes i form av förtidsröstning. Drygt hälften av medlemmarna röstade. 
Årsmöteshandlingarna finns här liksom årsmötesprotokollet.


Nya plasttak på garagen
Arbetet med att byta ut plasttaken på carport och tre garagelängor är nu avslutat.

Bytet av vattenmätare
är klart. Medlemmarna behöver inte längre lämna in vatten-mätaruppgifter till styrelsen.


Uppdatering kabel-TV
Som tidigare meddelats är fibern  klar för användning i alla hus. 
 Det går också bra att fortsätta med Com Hems tre hål i väggen via vår kopparkabel fram till årsskiftet.
 Även efter årsskiftet kommer det att gå att fortsätta använda kopparkabeln för att se på TV. Men Com Hems kanalpaket kommer då att bantas ner till SVT:s kanaler, kanal 4 och 6. Vi betalar inget för detta.
 Kontakta Stefan Kallstenius, tel 070-519 85 50, om ni har frågor kring fibern eller Com Hem. Eller använd kontaktformuläret här på hemsidan. (Uppdaterat 30 okt -20)

7-dagarsskylt!
Observera att man får parkera max sju dagar i ett sträck på våra P-platser. Behöver man stå längre, meddelar man styrelsen! Avställda bilar ska bort!

Garageplatser
En lista finns inlagd på medlemssidorna över alla garageplatser, carportplatser och reserverade P-platser. 

Läs vår policy - slipp böter!
Läs vår policy - slipp böter!

Medlemslistan uppdaterad
Billistan uppdaterad 
Meddela eventuella ändringar till Webmaster!

Du kan hitta tidigare meddelanden   >HÄR<