Vår- och höststädning på gemensamma ytor De som deltar skriver upp sig på en närvarolista som ansvariga satt upp på föreningsförrådet. Har man svårt att ställa upp just den dag som bestämts, kan man göra sin insats vid ett lämpligt tillfälle dessförinnan.
I det fallet anmäler man vad man gjort till styrelsen eller till dem som ansvarar för aktiviteterna.

Vårstädning 2022


Städdagen samordnas av
husen 98 - 113


Alla medlemmar förväntas delta i aktiviteterna