Arbetsgrupper som samordnar omsorgen om garage och förråd utses på årsstämman. Det gäller också kontaktombuden och den huvudansvariga för Grannsamverkan.
   En annan typ av arbetsgrupper är de längor som ansvarar för vår- respektive höststädning. De följer ett fastställt rullande schema. Detta gäller också gruppen som ansvarar för klippning av de stora gräsytorna. 
   En tredje typ av arbetsgrupper är de som utreder en specifik fråga som underlag för styrelsebeslut. Särskilda arbetsgrupper har till exempel arbetat med bytet av garageportar, omförhandlat avtalet om kabel-tv samt hjäpt oss att avsluta avtalet med Vattenfall om service av vägbelysningen.