Vatten- och avloppsfrågor

Årsstämman 2020 röstade för att byta ut alla enskilda vattenmätare inne i husen mot så kallade walk-by mätare. Sådanan installerades i slutet av 2020 och innebär att den enskilda medlemmen inte längre behöver läsa av och lämna uppgifter om mätarställning.
   Kommunens 11 mätare sitter under hus 66, 79, 82, 97, 98, 115, 116, 129, 132, 133, 147. De byttes senast i juli 2018. De läses av varje vår. 
   Vattenförbrukning debiteras fyra gånger per år baserat på föregående års förbrukning. Räkningen för kvartal 1, 3 och 4 baseras på uppskattad förbrukning och betalas tillsammans med medlemsavgiften.

Ansvarsfördelning
Husägaren är ansvarig för ledningsnätet med utgångspunkt från vattenmätaren inne i huset. Föreningen är ansvarig för ledningarna från kommunens vattennät till och med de enskilda vattenmätarna under värmepannan.

 

Husägarens ansvar

Varje husägare ske se till att vattenmätaren i huset fungerar.

TIPS: Sätt upp en lapp och penna i pannrummet och skriv upp avläst värde, då kan du själv räkna ut och kolla om din förbrukning är rimlig eller om det finns läckor, otäta packningar eller om din mätare börjat krångla.

Kontroll av värmepanna

En del av värmepannorna i husen är från 1984-85. De börjar alltså bli lite åldersdigna. I en del hus har pannorna bytts, somliga efter rejäla vattenskador. 
Det finns skäl, särskilt för dem med gamla pannor, att kolla dem då och då.

Behöver du hjälp?
Föreningen har tidigare ombesörjt att kontroll sker. Den person vi anlitade har dock gått i pension. Du får därför i fortsättningen kontakta en rörfirma som kontrollerar pannan. Flera husägare kan naturligtvis på egen hand göra en sambeställning.
Salems Rör, Jörgen Ajneling, mobil 070-493 08 42 är väl förtrogen med våra gamla pannor. 


Följande åtgärder kan vara aktuella för den enskilde:
1. Kontrollera att säkerhetsventilen fungerar genom att röra på den så att lite vatten rinner ut. Kolla att den stänger ordentligt igen så att vattnet slutar rinna.
2. Se efter att trycket inte är på max och att det droppar ur avtappningsröret.
Om så är fallet, kontrollera att påtapppningskranen är ordentligt stängd. Är den det, sänker du trycket med säkerhetsventilen så att det går ner till ca 0,5. Kontrollera därefter trycket efter cirka sex timmar. Har det inte stigit märkbart är pannan förmodligen OK. Höj då till normalt arbetstryck igen. Har trycket däremot stigit till max igen, är det något som är fel. Du kan då antingen tillkalla reparatör direkt eller dessförinnan göra följande extra kontroll:
På kvällen:
1. Sänk trycket till ca 0,5 igen.
2. Stryp tillförseln av kallvatten till varmvattenberedaren.
3. Öppna en varmvattenkran på övervåningen.
På morgonen därefter:
1. Kolla trycket. Är det lika lågt som kvällen innan är det förmodligen hål i varmvattenberedaren. Har det stigit markant är det något fel på tillförselkranen till pannan. I båda fallen bör du tillkalla en reparatör.
2. Stäng varmvattenkranen på övervåningen och släpp på kallvattnet till varmvattenberedaren.


Varifrån kommer vårt vatten?
Vattnet i Salems kommun kommer från Mälaren via Norsborgs vattenverk.
Hårdheten på det kommunala vattnet i Salems kommun är ca 4.0 tyska grader (dH). Dosera efter anvisningarna för mjukt vatten vid tvätt och disk, så spar du tvätt- och diskmedel, får bättre resultat och skonar miljön. Ph-värdet ligger mellan 8,0 och 8,1, dvs svagt basiskt.

Kontroll av ledningsnätet för vatten och avlopp
För att i tid kunna upptäcka skador på vatten- och avloppsnätet gör medlemmarna varje år besiktningar av nätet under respektive huslänga i samband med höst- och vårstädningen.

Resultatet redovisas till styrelsen.

Kontroll görs dessutom genom att styrelsen tittar på vattenförbrukningen efter årsavläsningen för att se att ingen onormal ökning eller minskning skett jämfört med tidigare år. En onormal ökning kan tyda på läcka. En stor minskning kan tyda på fel på mätaren.

Avstängningskranar för vatten inne i fastigheten
Händer något inne i huset finns det en huvudkran för tillförsel av vatten som sitter under pannan, nära vattenmätaren.

Avstängning av vatten vid läcka utomhus eller i husgrund
Kommunen vill inte att vi själva stänger av de gemensamma avstängningskranarna.
Vid vattenläcka utanför huset eller i husgrunden ringer man dagtid 7.00 - 16.00 till Salems kommun, tel. 532 598 00 eller 070-623 29 02.
Efter 16.00 ringer man Securitas jourtelefon 08-657 62 11 eller 657 62 00.

Brandposterna underhålls av kommunen