Trafik inom Fjärilstigen
Gångfartsområde
Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor.

I ett gångfartsområde gäller enligt lag särskilda regler. (Trafikverket)

  • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart 
  • Du får enbart parkera fordonet på särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • Du har som fordonsförare väjningsplikt gentemot gående.

Detta innebär att förare av bilar, motorcyklar och andra fordon ska köra så försiktigt att barn kan leka fritt och föräldrar inte ska behöva oroa sig.

Fordon ska helst inte köra in på gångvägarna. Undantag är sjuktransport, transport av rörelsehindrade samt frakt av tunga varor till boende vid gångvägarna. (se också Parkering).


I det fallet ska fordonet köras med gångfart (krypfart)
Detta är särskilt viktigt där sikten är skymd. Små barn som kommer ut på gångvägarna är ofta skymda av växtlighet eller staket.
De nya skyltarna om krypfart förklar tydligt vad som avses.

På flera ställen är sikten skymd. På flera ställen är sikten skymd.

Ditt ansvar som fastighetsägare

På Salems kommuns hemsida finns information om ditt ansvar som fastighetsägare att hålla efter växtligheten på den egna tomten, så att den inte skymmer sikten eller vållar skador av andra skäl. För de gemensamma ytorna gäller gemensamt ansvar och dessa ytor sköter vi framför allt på vår- och höststädningen.

Kom ihåg att fotgängare alltid har företräde. Högsta hastighet för fordon är gångfart, vilket i praktiken betyder max 5-6 km/tim. Kom ihåg att fotgängare alltid har företräde. Högsta hastighet för fordon är gångfart, vilket i praktiken betyder max 5-6 km/tim.

 

 

 

All mark inom samfällighetens tomträttsområde (Fjärilen1) är ett gångfartsområde. Här får fordon framföras i max gånghastighet.