Vi anlitar Maskin & Truckex AB iför snöröjning. Vi har sedan flera år tillbaka ett avtal som innebär att vi betalar för varje plogning eller sandning. Föreningen sparar varje år pengar på att inte som tidigare ha ett fast pris under de fyra vintermånaderna. 

När sker snöröjningen?
Snöröjningen påbörjas vid cirka 5 cm snö blöt snö eller vid 7 cm pudersnö med prioritering av utfartsvägar och branta backar.
Akut röjning sker vanligen kväll eller natt för att det skall gå lättare att komma ut ur området på morgonen. Snöar det under många timmar kommer det naturligtvis att ta längre tid att röja.
Kompletterande snöröjning av övriga ytor sker så snart det är möjligt. Vid ihållande snöfall kan det i värsta fall dröja flera dygn innan all snöröjning och halkbekämpning är klar. Vi meddelar här på hemsidan om problem uppstår.

Vad kan vi göra själva?
Skotta och sanda tätt intill ditt eget garage. 
Framför garagen plogas ca 50 cm från dörrarna, för att inte skada portarna. Det är därför du själv måste skotta bort resterande snö framför garageporten. Ha gärna lite sand i beredskap i garaget.

Lägg inte ut snö på vägen framför din fastighet!
Skotta inte ut ut snö från tomten på vägbanan efter snöröjningens avslutande. Se också till att det inte är halt utanför din tomtinfart. Sopa inte bort sanden!

Flytta bilen 
När gator odh parkeringar ska snöröjas måste de vara fria från bilar. Särskild information om flyttning av bilar kommer när detta blir aktuellt. Avställda bilar får inte stå på parkeringarna. Detta är särskilt viktigt under vintern. 


Faktorer som avgör start av snöröjning
 • mängden nedfallen snö
 • när man beräknar att det skall sluta snöa (SMHI prognos)
 • snötyngden
 • blåst så att snödrev uppstår
 • förväntade förändringar i temperaturen på vägbana och i luft

Kontaktpersoner
Om du har frågor eller synpunkter på  snöröjningen kontaktar du:
Niklas Didon, Fjärisltigen 100.
Använd annars formuläret nedan.

Lämna synpunkter på snöröjningen

Vad Du som medlem kan göra för att underlätta snöröjningen

 • Lägg inte den snö du skottat på entrégången på gatan. Lägg den om möjligt på din egen tomt eller på parkmark i närheten av huset.
 • Sopa inte bort sand från gatan utanför ditt hus! Föreningen ansvarar för och betalar för sandningen som skall förhindra att någon skadas. 
 • Hjälp till att sanda backarna vid omväxlande tö- och frysväder, sand finns i sandbehållarna.
 • Observera att plogen inte kan gå alltför nära garageportarna för att inte skada dem. Därför måste du som medlem själv skotta bort den snövall som kan bildas utanför portarna efter plogningen.
 • Ställ bilen i garaget så slipper du snö och is och snöröjaren har lättare att komma fram.
 • Sopa/skotta av din bil på ett sådant sätt att snön inte belastar intilliggande parkeringsyta.
 • Ta gärna ett tag med din snöspade och skotta fram en p-plats så har du gjort en insats för dig själv och föreningen.
 • När föreningen skickar ut meddelande om snöröjning av parkeringsytor måste alla flytta sina bilar till anvisad plats.