Parkering inom området
Många fordon måste kunna komma fram – inte minst sjuktransporter, postbilar och snöröjare. Det skapar stora problem när bilar står parkerade utanför husen, på vändplaner och gräsytor. Kör därför bort ditt fordon så fort du lastat ut.

Använd ditt garage Använd ditt garage

Du som är lycklig nog att ha ett garage, kör in bilen där.
Parkera bilen i garaget på natten.
Det blir allt svårare att få parkeringsplatserna att räcka till. Därför är det nödvändigt att garagen utnyttjas till fullo.

Det finns 66 fria P-platser på området Det finns 66 fria P-platser på området

Trafik- och parkeringspolicy
Föreningen har antagit en trafikpolicy. Parkering är förbjuden på alla platser utom i  garage, under skärmtak och på markerade parkeringsplatser.


Hur många platser finns det?
Totalt finns 150 platser för parkering inklusive de 73 garagen (GA2) och de 6 platserna under skärmtaket (GA3).
Fyra markerade privata P-platser har reserverats för dem som varken har garage eller skärmtak.
En handikapplats finns inom området. Dessutom finns 66 vitmarkerade fria P-rutor. Några hushåll har inga bilar alls, andra har två eller fler. Om alla följer våra regler räcker P-platserna till.

Gästparkering
På de 66 fria parkeringsplatserna kan gäster parkera sina bilar där en plats är ledig (förutsatt att den inte är markerad med skylt Privat Parkering) eller handikapplats.

Ordningsregler för parkering

  • I första hand skall garage och skärmtak användas för parkering.
  • Stora fordon som inte får plats inom de enkla parkeringsrutorna, och därmed försvårar infart till garagen, parkeras på stora parkeringen med dubbelrutor. Dock inte längst ut på parkeringen eftersom det försvårar för dem som har de yttre garagen att komma ut. Under vinterperioden får större fordon inte parkeras på stora parkeringen, detta för att inte hindra snöröjningen.
Avställda bilar
  • Avställd bil får ej parkeras på föreningens parkeringsplatser.
Användning av garage och skärmtak
  • Garage och skärmtak får inte användas för annat än parkering av personbil eller motorcykel.
  • Av säkerhetsskäl får garagen endast utnyttjas för fordon och tillbehör till dessa t ex däck. Garagen får inte användas som förråd eller som verkstad, särskilt gäller detta för brännbart material. Garage eller förråd innehållande gasflaska skall skyltas.
Hantverkare
  • Hantverkare skall, efter avlastning av material, parkera på markerade parkeringsplatser. Fastighetsägare är ansvarig för att anvisa lämplig plats. I extrema fall kan fastighetsägare kontakta ordförande som utfärdar särskilt skriftligt tillstånd.

Kontrollavgift

  • Fordon som parkeras på vändplaner, gräsytor eller andra ej anvisade ytor kan komma att ”lappas” av särskilda kontrollanter som efter varning utfärdar en kontrollavgift. Denna motsvarar den avgift som tillämpas i Salems kommun. Styrelsen kommer att se till att avgiften drivs in vid vägran från bilägaren.
  • Fordon som inte flyttas efter uppmaning inför snöröjning av parkeringsytorna påförs kontrollavgift.

Biltvätt
Bilar får av miljöskäl inte tvättas på området.

Aktuellt

Har du sett att någon, som inte bor i eller är gäst hos föreningen, parkerar hos oss? Meddela då gärna registreringsnummer och bilmärke på formuläret nedan.

Frågor om parkering