Kabel -TV

Föreningen installerade 2018 fiber i alla hushåll. Vårt basavtal för kabel-TV med com hem löper parallellt under hela 2019. Alla medlemmar är obligatoriskt anslutna via detta avtal och betalar en årlig avgift via medlemsavgiften. (Ca 900 kr/år, 2018)
Avtalet med com hem upphör 31 december 2019.
 

Felanmälan

com hem ansvarar för reparation av fel och utbyte av trasiga delar. Medlem som får fel på sin anslutning kontaktar com hem, felanmälan telefon 0771-55 00 00.
Alternativt kan du felsöka vi denna länk:
https://www.comhem.se/kundservice/driftinformation

Lär dig mer om WI-FI
Ibland är datorn trög. Det är många faktorer som påverkar hur fort det går att jobba på internet. com hem lär dig mer klicka HÄR

Aktuellt
En extrastämma i januari 2018 röstade för att installera fibernät i föreningen.

Bra att veta för framtiden...

Föreningen är skyldig att tillhandahålla ett kabel-TV-nät i enlighet med vårt anläggningsbeslut.
   Detta innebär att alla medlemmar har skyldighet att betala för detta oavsett vilka andra tjänster man har beställt av com hem eller annan leveratör.