Ett välskött område ökar både trivsel och värde på ditt hus Ett välskött område ökar både trivsel och värde på ditt hus

Grönytor
För allas trivsel har föreningsstämman beslutat att varje husägare "adopterar" de mindre grönytor som finns i anslutning till fastigheten, på andra sidan gångväg och på baksida eller gavel. Ta därför gärna ett tag på de små omgivande ytorna samtidigt som du snyggar till på din egen tomt.

 

Klippansvariga sommaren 2022:

Hus 66 - 85 

 

Gemensamma grönytor klipps enligt schema. Varje hus i längorna 66 - 85 klipper en vecka under aktuell klipptid vanligen vecka 20 - 39.

De ytor som avses är:

Stora ängen bakom garaget, runt stora lekplatsen inklusive berget, samt runt den stora parkeringen.