Försäkringar

Föreningen förvaltar och försäkrar förråds- och garagebyggnaderna, inklusive garageportar.

I föreningens serviceavtal med Villaägarna ingår en samfällighetsförsäkring för skada på vår gemensamma egendom. Den täcker garagebyggnad med portar och förrådsbyggnader samt övrig egendom som föreningen förvaltar.

Denna försäkring innehåller också en ansvarsförsäkring och en olycksfallsförsäkring, som gäller under arbete på uppdrag av föreningen t.ex. på städdagarna. Avtalet ger oss dessutom rätt till gratis rådgivning i samfällighetsjuridik.

Tänk på...

  • att innehållet i garage och förråd inte ingår i föreningens försäkring,
  • att kontrollera din hemförsäkring så att den täcker innehåll i förråd och ev portöppnare till garage,
  • att förebygga så att du i möjligaste mån slipper inbrott i hus, förråd, garage och bil.