Vattenfall levererar föreningens el Vattenfall levererar föreningens el

Elen i och på garage

Styrelsen läser av elmätarna inne i garage och carportar och fakturerar varje husägare för faktisk förbrukning.Yttre belysning 
Kostnaden för yttre belysning på garage och i förråd fördelas lika för alla 82 husen och ingår i medlemsavgiften. 
Vår årliga el-förbrukning i och på garage, i förråd och för vägbelysning har legat på cirka
35 000 kWh. Det är inte klart hur mycket förbrukningen sänkts i och med bytet till LED-lampor (maj 2019).