Vattenfall levererar föreningens el Vattenfall levererar föreningens el

Elen i och på garage

Styrelsen läser av elmätarna inne i garage och carportar och fakturerar varje husägare för faktisk förbrukning.Yttre belysning 
Kostnaden för yttre belysning fördelas lika för alla 82 husen och ingår i medlemsavgiften.