Avfallshantering

Hushållssopor

SRV återvinning ansvarar för renhållningen i Salems kommun. Vi har två sopstationer för hushållssopor. De töms varje torsdag. I varje station finns en tunna som är avsedd för matavfall. Dessa tunnor töms på måndagar.
Hur du skall hantera dina sopor kan du läsa mer om här: LÄS MER

Använd täta soppåsar!
För att undvika lukt från sopkärlen (särskilt under sommaren) bör soppåsarna förslutas väl så att de inte läcker. 

Övrigt avfall - grovavfall

Tidningar, kartong, plast, metall och grovavfall lämnas vid återvinningsstationer. De närmaste ligger på Bergsvägen (vid Filmkedjan), i Salem Centrum, Rönninge Centrum, på Söderbyvägen (P-plats mitt för Orrstigen) eller på den stora återvinningscentralen på Tvärvägen (bakom Statoil). För att kunna lämna sopor på återvinningscentralen krävs ett passerkort. Detta skall skickas hem till alla villakunder. Observera att det är SRV som tillhandahåller passerkorten.

Glas

Glasbehållare för ofärgat och färgat glas finns vid infarten till området.

Kylskåp

För oss som bor i radhus ingår hämtning, transport och behandling av uttjänt kyl och frys i sophämtningsavgiften. Hämtning kan beställas på SRV:s hemsida annars ringer man deras kundservice 0200-26 46 00.

Kompost

Vill du anlägga kompost för annat än trädgårdsavfall skall du kontakta kommunens Miljö- och Hälsoskyddsförvaltning och renhållningsbolaget för information. Kom ihåg att vi bor tätt i vårt område. Kompostering av hushållsavfall ställer höga krav för att inte få råttor i området och olägenhet för grannarna. Mer information hittar du på SRV:s hemsida

Hushållssopor töms torsdagar, matavfall  måndagar Hushållssopor töms torsdagar, matavfall måndagar

 

Om du råkar tappa vigselringen eller annat värdeföremål i sopkärlet när du slänger sopor, kan du fiska upp det igen. Styrelsemedlemmarna har nycklar till skåpen.

Kontakta SRV om du har synpunkter på sophämtningen Kontakta SRV om du har synpunkter på sophämtningen

 


_____________________
Om du har klagomål på sophämtningen, t.ex. vid utebliven tömning, eller om det luktar illa kontaktar du SRV:s kundtjänst

Kontakt med SRV  http://www.srvatervinning.se/Privat/Kundservice/ eller ring 0200-26 46 00