KLICKA PÅ BILDEN.På denna sida hittar du allt du behöver veta för att få ett säkrare hem KLICKA PÅ BILDEN.På denna sida hittar du allt du behöver veta för att få ett säkrare hem

Risker - en del av livet
Vi människor är hela tiden omgivna av risker. En del är vi medvetna om och kan göra något åt medan andra är mer diffusa och svåra att hantera.
   Risker är en naturlig del av livet och man kan inte skydda sig helt. Däremot är det bra att känna till vilka risker du kan möta i din vardag för att kunna förebygga olyckor, inte minst de som ofta leder till allvarliga skador.

Vad är en risk?
En risk är att något oförutsett kan hända som har konsekvenser för dig som person. Upplevelsen av en aktivitet som är förenad med en risk kan vara både positiv och negativ. För en äventyrare kan risken med bergsklättring upplevas som positiv, medan den kan upplevas som något negativt för en person med höjdskräck. 
  Ordet risk syftar på en osäker händelse som kan leda till en olycka eller kris. Det måste dock inte ske en olycka för att det skall finnas en risk. Att åka skridskor på en sjö är förenat med risken att isen brister och att man trillar i vattnet. Men detta händer inte varje gång man åker skridskor utan det finns en risk för att det kan inträffa.


Källa: Myndigheten för samhällsberedskap

Klicka på bilden. Det finns massor av olika risker.