Byggnadssamordnare garage och förråd

Samordnaren har till uppgift att hålla ihop underhållsarbetet och vara kontaktperson gentemot styrelsen.  

Byggnadssamordnares uppgifter

  • Kontrollera garage och förråd avseende behov av målning och utbyte av material på väggar, tak, osv
  • Eventuellt införskaffa material
  • Sammankalla medlemmar för arbetsinsats
  • Kontrollera belysning utvändigt och invändigt
  • Eventuella andra åtgärder

På arbetsdagar

  • Se till att takrännor och stuprör rensas
  • Kontrollera garagedörrar, även gaveldörr och att alla förråd har lås

Byggnadssamordnare
A-längan förråd och carport

Stefan Kallstenius, hus 66
B-längan garage 

Johannes Lund, hus 75
B-längans förråd
Birgitta Ling, hus 67

C-längan garage

Joachim Zeising, hus 93
D-längan förråd och garage

Lars Hanser, hus 111
E-längan förråd och garage

Mikael Sundsjöö, hus 109
F-G-längorna förråd och garage 

Rikard Tjärnberg, hus 113

Föreningsförråd

Pär Pondman Westberg, hus 79