Fjärilstigens samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen
skall främja medlemmarnas intressen. Det innebär framför allt att se till att det vi äger och förvaltar gemensamt underhålls och repareras.

Styrelsen är ansvarig för administrationen och förvaltningen av den gemensamma egendomen. Men naturligtvis behövs alla medlemmars aktiva medverkan för att vi skall kunna fortsätta att bo i ett bra och trivsamt område.