Kontaktombud

Kontaktpersonerna är ombud för ett par längor var Kontaktpersonerna är ombud för ett par längor var

 
Kontaktombuden fyller rollen som länken och förlängda armen mellan styrelsen och medlemmarna och tvärtom. De ingår dessutom i gruppen Grannsamverkan

   Kontaktombuden kan dessutom lyfta frågor och bistå grannarna i de fall där styrelsen inte har ett formellt ansvar gentemot den enskilde husägaren. Ett exempel är att man tillsammans identifierar och diskuterar förekomst av brandväggar eller radonåtgärder i respektive länga (se för övrigt Tips och Råd). De kan också förmedla information till nyinflyttade i de huslängor de är ombud för. 

Kontaktombud

"Hästskon" 66 - 97                       För husen
Anna Pondman Westberg   Hus 79           66 - 86
Eliisa Asp                          Hus 94           87 - 97

"Yttre ringen norra" 98 - 118
Ulrica Kindstedt   Hus 106                     98 - 108
Ullis Tjärnberg   Hus 113                     109 - 118
(Huvudansvarig för Grannsamverkan,
samordnare för kontaktombuden)

"Yttre ringen södra"  119 - 129
Christina Bakalakou  Hus 126               119 - 129      
 

"Berget" 130 - 147
Lena Seger  Hus 134                           139 - 147
Veronica Nylund  Hus 132                    130 - 138

 

Ta kontakt med ditt ombud