Kontaktombud

Kontaktpersonerna är ombud för ett par längor var Kontaktpersonerna är ombud för ett par längor var

 
Kontaktombuden fyller rollen som länken och förlängda armen mellan styrelsen och medlemmarna och tvärtom. De ingår dessutom i gruppen Grannsamverkan

   Kontaktombuden kan lyfta frågor och bistå grannarna i de fall där styrelsen inte har ett formellt ansvar gentemot den enskilde husägaren. Ett exempel är att man tillsammans identifierar och diskuterar förekomst av brandväggar eller radonåtgärder i respektive länga (se för övrigt Tips och Råd). De kan också förmedla information till nyinflyttade i de huslängor de är ombud för. 

Kontaktombud

"Hästskon" 66 - 97                       För husen
Anna Pondman Westberg   Hus 79           66 - 86
Eliisa Asp                          Hus 94          87 - 97

"Yttre ringen norra" 98 - 118
Ulrica Kindstedt                  Hus 106        98 - 108
Ullis Tjärnberg                    Hus 113      109 - 118

"Yttre ringen södra"  119 - 129
Therese  Andersson Wiberg  Hus 125     119 - 129     
 

"Berget" 130 - 147
Lena Seger                         Hus 134      130 - 139

Anna Chimar Ben Ahmed     Hus 141      140 - 147

För närvarande är uppdraget som samordnare för kontaktombuden vakant

Ta kontakt med ditt ombud