Byggnadssamordnare garage och förråd

Samordnaren har till uppgift att hålla ihop underhållsarbetet och vara kontaktperson gentemot styrelsen.  Samordnaren tar fram specifikationer på materialbehov som styrelsen ska godkänna. 

Byggnadssamordnares uppgifter

  • Kontrollera garage och förråd avseende behov av målning och utbyte av material på väggar, tak, osv
  • Presentera underlag för kostnader för styrelsen
  • Eventuellt införskaffa material
  • Sammankalla medlemmar för arbetsinsats
  • Kontrollera belysning utvändigt och invändigt
  • Eventuella andra åtgärder

På arbetsdagar

  • Se till att takrännor och stuprör rensas
  • Kontrollera garagedörrar, även gaveldörr och att alla förråd har lås
  • Se till att grus och löv sopas ut

Byggnadssamordnare
A-längan förråd och carport

Stefan Kallstenius, hus 66
B-längan förråd och garage 

Birgitta Ling, hus 67
C-längan garage

Joachim Zeising, hus 93
D-längan förråd och garage

Niklas Didon, hus 100
E-längan förråd och garage

Mikael Sundsjöö, hus 109
F-G-längorna förråd och garage 

Rikard Tjärnberg, hus 113

Föreningsförråd

Pär Pondman Westberg, hus 79