Åtgärder vid ägarbyte

När du överlåter fastigheten bör du tänka på följande :

  • Anmäl överlåtelsedatum och din nya adress till föreningens styrelse.
  • Lämna den nya ägarens namn, adress och telefonnummer till styrelsen.
  • Läs av mätarena för vatten och garage-el (om du har garageplats). Du gör sedan upp med köparen hur ni fördelar kostnaderna.
  • Se till att du har betalat din föreningsavgift och övriga kostnader som debiteras dig så länge du äger huset.
  • Överlämna information om samfälligheten till köparen. Glöm inte att tipsa om föreningens hemsida och e-postadress!

ATT TÄNKA PÅ

 

Informera styrelsen när du bestämt dig för att flytta.