Åtgärder vid ägarbyte

 

När du överlåter fastigheten bör du tänka på följande :

  • Anmäl överlåtelsedatum och din nya adress till föreningens styrelse.
  • Lämna namn, adress och telefonnummer för den nya ägaren till styrelsen.
  • Läs av vattenmätaren och garage-el (om du har garageplats) och lämna uppgifterna till Lasse Hanser i 111:an.
  • Se till att du har betalat din föreningsavgift och övriga kostnader som debiteras dig så länge du äger huset.
  • Överlämna information om samfälligheten till köparen. Glöm inte att tipsa om föreningens hemsida!

ATT TÄNKA PÅ

 

Informera styrelsen när du bestämt dig för att flytta.