SÅ HÄR FUNGERAR GRANNSAMVERKAN.

Målet för grannsamverkan är att minska

brottsligheten och öka tryggheten och

därmed också trivseln.

Detta ska uppnås genom ett socialt nätverk, som skapas av att de boende samarbetar, stödjer och

hjälper varandra.

 

LÄS HELA  GRANNSAMVERKANSPÄRMEN
Mellan sidorna 36 och 45 finns hela grannstöds- konceptet beskrivet. Pärmen är producerad av Samverkan mot Brott, försäkringsbolagen, stöldskyddsföreningen och polisen.

  

Det finns en folder om grannsamverkan som du kan ladda ner HÄR.