Klicka på bilden så får du veta mer om elsäkerhet Klicka på bilden så får du veta mer om elsäkerhet

Det finns massor av regler kring elektricitet. Vissa små ingrepp får du göra själv, men i de flesta fall behöver du ta hjälp av en behörig elektriker. 
Elektrisk ström genom kroppen kan vara livsfarlig.

Om du anlitar en elektriker bör du alltid förvissa dig om att hen har behörighet för arbetet. Detta för att du skall vara säker och för att din försäkring skall gälla.

Rätt elsäkerhet i hemmet är en av de viktigare sakerna att tänka på när du bygger hus eller renoverar. En feldragen elledning i badrummet eller dålig anslutning i en vägg kan orsaka enorma skador på människor, ditt hem och din ekonomi. Byggmentor går igenom vad du bör tänka på kring elsäkerhet i ditt hus eller din lägenhet. 

Klicka på bilden ovan så får du tips om vad du får eller inte får när det gäller el.