Vår och höststädning

Två gånger om året, vår och höst, går vi alla tillsammans ut och snyggar upp i området. Vårstädningen sker oftast lördagen före Valborg. Då röjer vi upp efter vintern, sopar sand och rensar dagvattenbrunnar. Vi inspekterar ledningar, läser av vattenmätare under husen och reparerar garage, förråd och lekplatser. På hösten gör vi samma typ av inspektioner och reparationer. Dessutom snyggar vi upp i rabatter och på gräsytor. 

 

Det arbete medlemmarna utför höjer trivseln i området och innebär en stor besparing jämfört med om vi skulle anlita utomstående för arbetet. Vi börjar normalt klockan nio och slutar vid lunchtid med korvgrillning. Vid större underhåll kan det ta längre tid. 

 

Sista april firas traditionsenligt med majbrasa.

Vi behöver frivilliga för att ordna aktiviteter på Valborgsmässoafton, för att vakta elden och för att städa upp efteråt. 

Är du intresserad av att göra något av momenten ovan är du välkommen att anmäla dig via hemsidan, med mail till styrelsen eller per telefon. 

 

Skicka gärna in förslag på andra gemensamma aktiviteter eller hur våra aktiviteter kan förbättras.

 

 

Att kontrollera under husen i samband med vår- och höststädning
1. Kontrollera att avtappningsventilen efter vattenmätaren tätar
2. Kontrollera alla avloppsskarvar, särskilt på den liggande huvudledningen.
3. Kontrollera spilledning från utrymmet för värmepannan och informera om läckage finns.
4. Kontrollera kallvattenledningen och att isoleringen är intakt och inte fuktar.
5. Kontrollera eventuella ledningar till bevattning som kan vara dragna under husen.
6. Kontrollera el- och kabel-tv-ledningar, till exempel att lock fnns på fördelningsdosor.