Grönytor

Föreningsstämman har beslutat att varje husägare "adopterar" de mindre grönytor som finns i anslutning till fastigheten, på andra sidan gångväg och på baksida eller vid husgavel. Så ta gärna ett tag på de små omgivande ytorna samtidigt som du snyggar till på din egen tomt.

Gemensamma ytor klipps enligt schema

Vi klipper själva gemensamma ytor. I praktiken innebär det att varje hushåll en gång vart fjärde år klipper gräs någon vecka under akturell klipptid, vanligen vecka 20-39. För våra stora grönytor finns ett klippschema (se nedan). Gemensamma ytor är: Ängen nedanför garagelängorna, runt stora lekplatsen samt runt den stora parkeringen (se det gulmarkerade på kartan).

Här hittar du detaljerat schema som visar vilket hushåll som klipper vilken vecka: 

Ansvariga 2022:
Hus  66 - 85