Grönytor

Föreningsstämman 2023 beslutade att på prov lägga ut uppgiften att klippa föreningens alla  grönytor. Tidigare har vi  själva klippt gemensamma ytor. I praktiken innebar det att varje hushåll klippte gräs någon vecka under akturell klipptid, vart fjärde år.